Search results for 'Golweniel'

Golweniel

Daughter of Wise One Daughter of Wise One ngolwen -iel…

ngolwen

Wise/Learned Wise/Learned Amdirgolwen Golwen Golweneth Golweniel Golwenion Golwenor…

-iel

…Narchoriel Narhoriel Narwiel Nathoriel Nathaliel Nodiel Nogiel Nawiel Daeriel Dagriel Dagriel Dammoriel Deriel Nedioriel Negeniel Negriel Neithoriel Neliel Nelloriel Nenniel Neriel Nestoriel Galriel Gannoriel Gawadriel Golliel Golloriel Golodhiel Golweniel Gorgoriel…