Gondor Sindarin’inde İletişim

İletişim kurmakla ilgili cümleler.

Türkçe Çeviri
*Law den aníron Görüntüle
*Law den iston Görüntüle
*Law iston Görüntüle
Aníron peded Görüntüle
Annon i dhâf nîn anden Görüntüle
Annon i dhâf nîn angin Görüntüle
Annon i dhâf nîn anlen Görüntüle
Den iston Görüntüle
Den iston Görüntüle
Gwestog? Görüntüle
Gwestol? Görüntüle
Gweston Görüntüle
Iston Görüntüle
Man ebennig? Görüntüle
Man ebennil? Görüntüle
Pedin den i ebennig Görüntüle
Pedin den i ebennil Görüntüle
Penin inc Görüntüle
Penin naw Görüntüle
Sevin inc Görüntüle
Sevin naw Görüntüle
Man i beth an ___ be annúnaid? Görüntüle
Man i beth an ___ be edhellen? Görüntüle
___ i beth Görüntüle
Istog peded edhellen? Görüntüle
Istol peded edhellen? Görüntüle
Ú-bedin edhellen Görüntüle
Pedin edhellen Görüntüle
Istodh peded edhellen? Görüntüle
Ú-bedif edhellen Görüntüle
Pedif edhellen Görüntüle
Ista peded edhellen? Görüntüle
Ú-bed edhellen Görüntüle
Pêd edhellen Görüntüle
Istar peded edhellen? Görüntüle
Ú-bedir edhellen Görüntüle
Pedir edhellen Görüntüle
___ pêd edhellen? Görüntüle
___ ú-bed edhellen Görüntüle
___ pêd edhellen Görüntüle
Man i theled i heniog edhellen? Görüntüle
Man i theled i heniol edhellen? Görüntüle
Man i theled i heniodh edhellen? Görüntüle
Ada nîn a nana nîn pedir edhellen Görüntüle
Ada nîn pêd edhellen Görüntüle
Adar nîn a naneth nîn pedir edhellen Görüntüle
Adar nîn pêd edhellen Görüntüle
Bangon viruvor ar Âr-Thranduil. Görüntüle
Me edhil Görüntüle
Me elvellen Görüntüle
Me erphin Görüntüle
Me Núnedain Görüntüle
Me ngeller Görüntüle
Me ngeller o Gondor Görüntüle
Nana nîn pêd edhellen Görüntüle
Naneth nîn pêd edhellen Görüntüle
Ni *law adan Görüntüle
Ni *law edhel Görüntüle
Ni adan Görüntüle
Ni arphen Görüntüle
Ni elvellon Görüntüle
Ni Núnadan Görüntüle
Ni ngollor Görüntüle
Ni ngollor o Gondor Görüntüle
Ni vahor Görüntüle
Heniog? Görüntüle
Heniol? Görüntüle
Ú-henion Görüntüle
Henion Görüntüle
Heniog ___ (a(h) ___)? Görüntüle
Heniog ___ (a(r) ___)? Görüntüle
Ú-henion ___ (a(r) ___) Görüntüle
Ni heniog? Görüntüle
Ni heniol? Görüntüle
Gi henion Görüntüle
Gin ú-henion Görüntüle
Le henion Görüntüle
Len ú-henion Görüntüle
Ve heniog? Görüntüle
Ve heniol? Görüntüle
Dhe henion Görüntüle
Dhen ú-henion Görüntüle
De heniog? Görüntüle
De heniol? Görüntüle
De henion Görüntüle
Den ú-henion Görüntüle
Di heniog? Görüntüle
Di heniol? Görüntüle
Di henion Görüntüle
Din ú-henion Görüntüle
Heniodh? Görüntüle
Ú-heniof Görüntüle
Heniof Görüntüle
Ú-heniof ___ (a(r) ___) Görüntüle
Ni heniodh? Görüntüle
Gi heniof Görüntüle
Gin ú-heniof Görüntüle
Le heniof Görüntüle
Len ú-heniof Görüntüle
Ve heniodh? Görüntüle
Dhe heniof Görüntüle
Dhen ú-heniof Görüntüle
De heniodh? Görüntüle
De heniof Görüntüle
Den ú-heniof Görüntüle
Di heniodh? Görüntüle
Di heniof Görüntüle
Din ú-heniof Görüntüle
Henia? Görüntüle
Ú-henia Görüntüle
Henia Görüntüle
Ú-henia ___ (a(r) ___) Görüntüle
Ni henia? Görüntüle
Gi henia Görüntüle
Gin ú-henia Görüntüle
Le henia Görüntüle
Len ú-henia Görüntüle
Ve henia? Görüntüle
Dhe henia Görüntüle
Dhen ú-henia Görüntüle
'We henia? Görüntüle
'We henia Görüntüle
'Wen ú-henia Görüntüle
Gi henia? Görüntüle
Le henia? Görüntüle
Ni henia Görüntüle
Nin ú-henia Görüntüle
Dhe henia? Görüntüle
Ve henia Görüntüle
Ven ú-henia Görüntüle
De henia? Görüntüle
De henia Görüntüle
Den ú-henia Görüntüle
Di henia? Görüntüle
Di henia Görüntüle
Din ú-henia Görüntüle
Heniar? Görüntüle
Ú-heniar Görüntüle
Heniar Görüntüle
Ú-heniar ___ (a(r) ___) Görüntüle
Ni heniar? Görüntüle
Gi heniar Görüntüle
Gin ú-heniar Görüntüle
Le heniar Görüntüle
Len ú-heniar Görüntüle
Ve heniar? Görüntüle
Dhe heniar Görüntüle
Dhen ú-heniar Görüntüle
'We heniar? Görüntüle
'We heniar Görüntüle
'Wen ú-heniar Görüntüle
Gi heniar? Görüntüle
Ni heniar Görüntüle
Nin ú-heniar Görüntüle
Dhe heniar? Görüntüle
Ve heniar Görüntüle
Ven ú-heniar Görüntüle
De heniar? Görüntüle
De heniar Görüntüle
Den ú-heniar Görüntüle
Di heniar? Görüntüle
Di heniar Görüntüle
Din ú-heniar Görüntüle
___ henia? Görüntüle
___ ú-henia Görüntüle
___ henia Görüntüle
_X_ ú-henia _Y_ (a(r) _Z_) Görüntüle
___ ni henia? Görüntüle
___ gi henia Görüntüle
___ gin ú-henia Görüntüle
___ le henia Görüntüle
___ len ú-henia Görüntüle
___ ve henia? Görüntüle
___ dhe henia Görüntüle
___ dhen ú-henia Görüntüle
___ 'we henia? Görüntüle
___ 'we henia Görüntüle
___ 'wen ú-henia Görüntüle
___ gi henia? Görüntüle
___ le henia? Görüntüle
___ ni henia Görüntüle
___ nin ú-henia Görüntüle
___ dhe henia? Görüntüle
___ ve henia Görüntüle
___ ven ú-henia Görüntüle
___ di henia? Görüntüle
___ di henia Görüntüle
___ din ú-henia Görüntüle
___ a(r) ___ ú-heniar Görüntüle
_W_ (a(r) _X_) ú-heniar _Y_ (a(r) _Z_) Görüntüle
_W_ (a(r) _X_) heniar _Y_ (a(r) _Z_) Görüntüle
___ a(r) ___ ni heniar? Görüntüle
___ a(r) ___ gi heniar Görüntüle
___ a(r) ___ gin ú-heniar Görüntüle
___ a(r) ___ le heniar Görüntüle
___ a(r) ___ len ú-heniar Görüntüle
___ a(r) ___ ve heniar? Görüntüle
___ a(r) ___ dhe heniar Görüntüle
___ a(r) ___ dhen ú-heniar Görüntüle
___ a(r) ___ 'we heniar? Görüntüle
___ a(r) ___ 'we heniar Görüntüle
___ a(r) ___ 'wen ú-heniar Görüntüle
___ a(r) ___ gi heniar? Görüntüle
___ a(r) ___ le heniar? Görüntüle
___ a(r) ___ ni heniar Görüntüle
___ a(r) ___ nin ú-heniar Görüntüle
___ a(r) ___ dhe heniar? Görüntüle
___ a(r) ___ ve heniar Görüntüle
___ a(r) ___ ven ú-heniar Görüntüle
___ a(r) ___ di heniar? Görüntüle
___ a(r) ___ di heniar Görüntüle
___ a(r) ___ din ú-heniar Görüntüle