Search results for 'Thangur'

Thangur

True Heart True Heart thand gûr…

thand

Firm/True/Abiding Firm/True/Abiding Amathan Amathand Amdirthan Amdirthand Thand Thannes Thangur Thanniel Thannion Thannor…

gûr

Heart/Conscience Heart/Conscience Belegur Thangur