Search results for 'Geldil'

Geldil

Lover/Friend of Joy/Triumph Lover/Friend of Joy/Triumph gell ndîl…

ndîl

…Fandil Feindil Falasdil Fondil Feldil Felanil Ferdil Filignil Fuindil Gaearondil Gaeruildil Godil Gearondil Geldil Gellamdil Geruildil Gladil Glaerdil Glaerdil Glamdil Glamordil Glasdil Glordil Glonil Glerdil Glerdil Glírdil Gosdil Gronil Gondil…

gell

Joy/Triumph Joy/Triumph Gellin Gellind Geldil Gelher Nengel…